Posts Tagged "skup tuszy"


Według badań, w krajach Uni Europejskiej zaledwie 1/4 odpadów plastikowych jest poddawana procesowi recyklingu, to jest bardzo niepokojąca wiadomość. Konsekwencją tego jest rosnąca ilość odpadów z tworzywa sztucznego, niestety produkty te są groźna zarówno dla środowiska naturalnego jak i dla zdrowia człowieka. Tworzywa sztuczne bardzo długo podlegają degradacji. Dlatego też Parlament Europejski przyjął bardzo ważna rezolucję,...

Read More

Jak ważne w dzisiejszych czasach jest dbanie o nasze środowisko naturalne, co możemy uczynić, aby dołączyć się do akcji? Ochrona środowiska to nic innego jak zapobieganie skutkom zanieczyszczeń, a także przywracanie właściwego stanu zanieczyszczonych elementów. Jest to też odpowiednie gospodarowanie zasobami oraz recykling odpadów. Nasza gospodarka stale się rozwija, to dzięki niej nasza cywilizacja bardzo się rozwinęła. Działania te...

Read More