Posts Tagged "odpady"


Zwiększająca się ilość produkowanych odpadów staje się coraz bardziej poważnym zagrożeniem na skalę globalną. Gospodarka odpadami w Polsce nie funkcjonuje tak jak powinna. Nie posiada efektywnie działającego procesu segregacji, gromadzenia i ponownego wykorzystywania odpadów. Odpady – wszelkie przedmioty, substancje stałe oraz substancje ciekłe, jakie nie są kwalifikowane do ścieków, powstające jak wytwór uboczny wszystkiej...

Read More