Sposoby pozyskiwania energii


Pojęcie energii jest nadzwyczaj szerokie. Mówiąc o niej można mieć na myśli np. energię chemiczną nagromadzoną w połączeniach powstających pomiędzy atomami budującymi cząsteczką cukru, bądź energię mechaniczną potrzebną do wprawienia w ruch na przykład roweru. Bez względu na to z jakim typem energii mamy do czynienia, jej działanie zbiega się do dwóch sposobów: przekazywania energii oraz jej transformacji. Przenoszenie energii jest zdarzeniem polegającym na wysyłaniu dowolnej jej części z jednego miejsca w drugie. Istnieje sporo pochodzeń, z których można otrzymać energię wykorzystywaną w przemyśle, służącą do nagrzewania, czy oświetlania domów. Niestety po pewnym czasie żródła te, z których dotychczas czerpaliśmy energię wyczerpią się. W związku z tym coraz częściej poszukuje się alternatywnych jej pochodzeń. przypuszcza się, że w przyszłości będzie można czerpać energię z takich źródeł jak:-

– wiatr i woda,
– słońce,
– źródła geotermalne lub ciepło nagromadzone we wnętrzu skorupy ziemskiej.

1. Energia uzyskiwana z wiatru i wody.

Wiejący wiatr jest niczym innym, jak tylko, poruszającymi się ze znaczną prędkością masami powietrza. Energia pozyskiwana z siły wiatru jest przeobrażana w specjalnie do tego celu przystosowanych turbinach wiatrowych. Nie stwarzają one zagrożenia dla środowiska, w wyniku ich pracy nie powstają żadne spaliny, ale ich generatory pracują dość głośno. Wiatraki napędzane wiatrem nie są również miłym dla oka widokiem. Wiatraki napędzane siłą wiatru nie są nowym wymysłem. Wcześniej Persowie żyjący w VI w naszej ery, wykorzystywali młyny wiatrowe (wiatraki) do mielenia ziaren. Pierwsze wiatraki używane w Europie były wiatrakami kozłowymi, inaczej obrotowymi. Wspólnie z upływem czasu ludzie wynajdywali nowe sposoby na to jak wykorzystać energię wiatru. Stosowali wiatraki, z tak opracowanym systemem przekładek, aby mogły unosić worki napełnione ziarnem. W Holandii użytkuje się wiatraki w celu osuszenia terenów stycznych z morzem. Mimo, iż wiatraki posiadają wiele zalet, to jednak ich największą wadą, jest uzależnienie ich funkcjonowania od warunków atmosferyczych. Jeżeli danego dnia nie wieje wiatr korzystanie z takich urządzeń jest niemożliwe. Mimo to w wielu krajach nadal funkcjonują młyny napędzane wiatrakami. W pewnych regionach popularne są, wprawiane w ruch mocą wiatru, pompy łopatkowe, stosowane do pompowania wody, z niejednokrotnie niezwykle głębokich studni. Wspomniane urządzenia pompujące, określa się wiatrakami, choć w zasadzie są one silnikami lub pompami czerpiącymi energię z wiatru. Standardowy silnik napędzany wiatrem jest wykonany z koła o średnicy wynoszącej około 4 m, do którego przytwierdza się około dwudziestu, odpowiednio wyprofilowanych stalowych łopatek.

Korzyścią energii elektrycznej produkowanej przez wiatraki poruszane wiatrem jest to, że z ekologicznego punktu widzenia jest ona czysta. Czyli przy jej powstawaniu nie spala się paliw, a co za tym idzie nie wytwarza się dwutlenku węglą.

Również energia generowana z wody jest „czysta ekologicznie”. Energia, która wprawia w ruch koła wodne, powstaje dzięki przepływie wody, wynikającego z różnicy stanów górnego oraz dolnego biegu rzeki. Funkcjonują dziś klika elektrowni wodnych, w których turbiny generatora prądu są poruszane wodą niesioną przez rzeki.

Prototypy zmierzające do zużycia pokładów energii niesionych przez fale morskie i oceaniczne, znajdują się na razie w fazie eksperymentalnej.

2. Energia słoneczna.

Do powierzchni naszej planety dochodzi co roku ogromna ilość energii. Jest ona blisko dziesięć razy większa od ilości energii która zawarta jest we wszystkich pokładach paliw kopalnych i rezerwach uranowych odnalezionych na świecie. Energię słoneczną można stosować podobnie jak w elektrowniach, jak i prywatnych gospodarstwach domowych. Mniej więcej 50% promieniowania wysyłanego przez Słońce dociera bezpośrednio do jej powierzchni. Energię słoneczną wykorzystuje się w niektórych regionach w celu zaopatrzenia w nią akcesoriów gospodarstwa domowego. By móc z niej korzystać także w nocy, można składować energią słoneczną w akumulatorach. Należałoby dodać, że część energii, którą pozyskuje się z baterii słonecznych, zależy tylko od intensywności padającego na nie światła słonecznego, a nie od temperatury otoczenia. Możne więc montować baterie słoneczne nawet w krajach, znajdujących się blisko bieguna.

3. Energia geotermalna.

Definicja energia geotermalna odnosi się do energii cieplnej zmagazynowanej w wodach geotermalnych. Źródłem ogrzewającym wody podziemne jest gorące wnętrze ziemi, dlatego można zakładać, że z tej energii można przez cały czas korzystać. Aby wydobyć wody geotermalne, należy wykonać odwiert na głębokość na której występują gorące wody, a następnie w niedalekiej odległości od pierwszego odwiertu wykonać kolejny, przez który można pobierać wodę geotermalną. Uzyskana dzięki tej metodzie energia może być wykorzystana np. do ocieplania mieszkań.

Byłoby świetnie, jeżeli w niedalekiej przyszłości zwiększył się popyt na alternatywne źródła energii i użycie pozyskiwanej z nich energii. Bez wątpienia czynnikiem znacznie ograniczającym korzystanie z energii geotermalnej, słonecznej, wodnej, czy energii wiatru jest wysoka cena wymaganych do jej wytwarzania instalacji. Niewątpliwie wielką korzyścią analizowanych wyżej źródeł energii jest to, że są one absolutnie niegroźne dla środowiska naturalnego. Być może właśnie ten czynniki może właśnie ten fakt} zdecyduje o wzroście ich popularności w nieodległej przyszłości.