Posts Tagged "skup tuszy"


Według badań, w krajach Uni Europejskiej zaledwie 1/4 odpadów plastikowych jest poddawana procesowi recyklingu, to jest bardzo niepokojąca wiadomość. Konsekwencją tego jest rosnąca ilość odpadów z tworzywa sztucznego, niestety produkty te są groźna zarówno dla środowiska naturalnego jak i dla zdrowia człowieka. Tworzywa sztuczne bardzo długo podlegają degradacji. Dlatego też Parlament Europejski przyjął bardzo ważna rezolucję, która...

Read More

Jak ważne w dzisiejszych czasach jest dbanie o nasze środowisko naturalne, co możemy uczynić, aby dołączyć się do akcji?       Ochrona środowiska to nic innego jak zapobieganie skutkom zanieczyszczeń, a także przywracanie właściwego stanu zanieczyszczonych elementów. Jest to też odpowiednie gospodarowanie zasobami oraz recykling odpadów. Nasza gospodarka stale się rozwija, to dzięki niej nasza cywilizacja bardzo się...

Read More