Posts Tagged "karta przekazania odpadu"


Według badań, w krajach Uni Europejskiej zaledwie 1/4 odpadów plastikowych jest poddawana procesowi recyklingu, to jest bardzo niepokojąca wiadomość. Konsekwencją tego jest rosnąca ilość odpadów z tworzywa sztucznego, niestety produkty te są groźna zarówno dla środowiska naturalnego jak i dla zdrowia człowieka. Tworzywa sztuczne bardzo długo podlegają degradacji. Dlatego też Parlament Europejski przyjął bardzo ważna rezolucję,...

Read More