Recykling Tworzyw sztucznych


Tworzywa sztuczne (różnego rodzaju po prostu materiały z plastiku) powstają podczas procesu przerobu ropy naftowej. Składają się one z polimerów (duże cząstki) oraz monomery (mniejsze cząstki). Ich proces biodegradacji jest bardzo powolny, w zależności od tworzywa trwa on nawet kilkaset lat.

Najczęściej do recyklingu trafiają takie produkty jak: butelki, skrzynie, rożnego rodzaju pojemniki, folie.

Proces recyklingu przebiega na dwa sposoby

– bez zmiany chemicznej struktury produktu – jest to nic innego jak recykling mechaniczny, polega on na rozdrobnieniu produktu poprzez specjalistyczne maszyny, aż do utrzymania regranulatu. Najszęściej trafiają do tego typu utylizacji butelki oraz folie.

– ze zmiana chemiczną struktury – jest to recykling surowcowy, który polega na degradacji tworzywa, aż do uzyskania związków wyjściowych lub niskocząsteczkowych. Recykling ten przebiega poprzez proces:

A) metanolizy, glikolizy, hydrolizy – wykorzystywane są tutaj rozpuszczalniki chemiczne

B) pirolizy (jest to rozkład termiczny bez użycia tlenu)

C) zagazowania (rozkład do produktów gazowych)

D) hydrokrakingu (rozkład w obecności wodoru)

Podczas w/w recyklingu zostają uwolnione ciekłe i gazowe węglowodory, które znajdują zastosowanie jako paliwo w przemyśle energetycznym i wapienno-cementowym, a także jako surowiec do produkcji kolejnych wyrobów.

Technologia

O wyborze odpowiedniej metody recyklingu decyduje, wielkość surowca oraz jego stopień zanieczyszczenia. Najczęściej stosowany jest recykling chemiczny, trafiają tu produkty, których jakość pozwala na powtórne wykorzystanie do produkcji poliestrów, poliamidów, poliuretanów i poliwęglanów. Do recykling mechanicznego natomiast, trafiają butelki, okna PCV, rury PCV, folie, styropian, zderzaki itp. W tym procesie dzięki nowej technologi odpady zostają uszlachetnione co zwiększa ich wytrzymałość i sztywność.

Spalaniu poddaje się jedynie tworzywa o dużym stopniu zanieczyszczenia, Odzyskuje się tutaj energia cieplna.

Podczas procesu recyklingu powstają między innymi takie produkty jak:  zabawki, długopisy, nici elastyczne, folie, pudełka CD, wiadra, różnego rodzaju pojemniki, meble, ławki , worki, ogrodzenia, słupki i wiele innych.