Recykling Szkła


Szkło idealnie nadaje się do powtórnego przetworzenia, jest to materiał, który w nieskończoność można poddawać ponownemu recyklingowi. Poddane ponownemu przetopieniu, nie traci dodatkowo swoich właściwości, a jakość po wszystkich czynnościach związanych z ponownym wykorzystaniem tego surowca nie ulega pogorszeniu. To chyba najlepszy materiał, który jest przykładem recyklingu idealnego, dzięki niemu oszczędzamy energię, chroniąc przy okazji środowisko naturalne. Dlatego jakże ważne jest nakłanianie społeczeństwa do segregacji, większość bowiem butelek, słoików i innych przedmiotów wykonanych ze szkła trafia niestety do śmieci. Nie ważne czy szkło jest bezbarwne czy kolorowe, do ponownego wykorzystanie nadaje się dosłownie wszystko. Jednak podczas segregacji do specjalnych pojemników należy wrzucać tylko i wyłącznie tak zwane „szkło opakowaniowe” czyli butelki, słoiki. Nie wolno mieszać tego z produktami szklanymi typu lustra, szklanki, żarówki, szyby lustra, naczynia żaroodporne itp. Problem polega na tym, że te produkty różnią się między sobą składem chemicznym, co ma znaczenie przy ponownym przetworzeniu – temperatura topnienia tych materiałów różni się między sobą na tyle, że piece w których topiona jest stłuczka szklana są zaprojektowane specjalnie dla danego produktu. W piecach przeznaczonych bowiem do topienia stłuczki szklanej pochodzącej z butelek i słoików nie da się przetopić pozostałych produktów szklanych.

Stłuczkę szklaną można pozyskać z kilku źródeł, pierwszym największym dostawcą są producenci szkła, którzy przekazują tak zwaną własną stłuczkę. Kolejnym dostawcą są huty, różnego rodzaju skupy specjalizujące się w recyklingu, duże firmy typu rozlewnie napojów,  czy też producenci oświetlenia. Ostatnią grupą przekazującą ten surowiec są własnie gospodarstwa domowe, niestety ze względu na ciągle małe zainteresowanie recyklingiem ilości w stosunku do możliwości jakie mogły by pochodzić z tego źródła są relatywnie małe, pozostała grupa to odbiorcy indywidualni wyrobów szklanych np: skup butelek w sklepach spożywczych itp.

TECHNOLOGIA RECYKLINGU SZKŁA

1. Zbieranie szkła i dzielenie go na kolory

Podczas tego typu zbiórki nie wymaga się mycia szkła, czy usuwania etykiet czy innych nadruków. Nie trzeba też oddzielać szkła od nakrętek czy innych zamknięć, korków, zostaną one usunięte w odrębnym procesie recyklingu.

2. Segregacja

Najbardziej czasochłonna praca, ponieważ wymaga ona pracy ludzi, którzy ręcznie usuwają wszelkie zanieczyszczenia nieorganiczne. Kolejnym krokiem jest oczyszczenie szkła z wszelkich pozostałości spożywczych,chemicznych czy medycznych, używa się do tego zadania specjalnej płuczki wodnej. Separator elektrooptyczny zajmuję się segregacją szkła pod względem koloru, oddzielone tutaj zostaje szkło kolorowe od bezbarwnego. Odbywa się to dzięki wykorzystaniu wiązki światła. Jako pierwsze zostaje wydzielone szkło bezbarwne, dalej zielone a na końcu brązowe.

3. Rozdrabnianie szkła

Jest to zwyczajnie skruszenie szkła na mniejsze kawałki.

4. Segregacja magnetyczna szkła

Na tym etapie za pomocą separatora ferromagnetycznego oddziela się pozostałości metalowych, żelaznych, czyli wszelkiego rodzaju nakrętki czy zamknięcia. Jednak przed separacją tych materiałów, stłuczka oczyszczana jest z wszelkich pozostałości z drewna czy folii.

5. Kolejne rozdrabnianie szkła

Szkło trafia ponownie do rozdrobnienia, jednak kruszywo musi mieć wielkość maksymalnie 35 mm, aby mogło trafić ponownie do huty

6. Usuwanie kolejnych zanieczyszczeń 

Tutaj stłuczka umieszczona jest na specjalnych sitach dwupokładowych i separatorach ferro i paramagnetycznych. Stłuczka bowiem, która otrzymana jest z recyklingu ma bardzo dużo zanieczyszczeń, których trzeba się pozbyć. Przyjęta norma dopuszczalna na udział ceramiki wynosi 25 g/t oraz metalu 5 g/t. Dlatego niezwykle ważne jest, aby bardzo dokładnie oczyścić stłuczkę.

7. Przetapianie szkła 

Do pieca, gdzie topiona jest stłuczka dodawane są także specjalne utleniacze lub domieszkę stłuczki bezbarwnej. Działanie to ma na celu skompensowanie wpływu zanieczyszczenia  na gotowy już produkt, otrzymany dzięki recyklingowi. Utrzymana zostaje dzięki temu równowaga redukcyjno-utleniająca masy szklanej.