Recykling odpadów plastikowych


Według badań, w krajach Uni Europejskiej zaledwie 1/4 odpadów plastikowych jest poddawana procesowi recyklingu, to jest bardzo niepokojąca wiadomość.

Konsekwencją tego jest rosnąca ilość odpadów z tworzywa sztucznego, niestety produkty te są groźna zarówno dla środowiska naturalnego jak i dla zdrowia człowieka. Tworzywa sztuczne bardzo długo podlegają degradacji. Dlatego też Parlament Europejski przyjął bardzo ważna rezolucję, która nakazuje do roku 2020 wycofanie niektórych dodatków i rodzajów toreb plastikowych.

Posłowie z Komisji Europejskiej podkreślają szczególnie odpady z tworzywa sztucznego, które zagrażają ekosystemowi to problem także biurokracji, ponieważ jest to także skutek powolnego wdrażania ustaw i przepisów o odpadach oraz brak dokładnych przepisów  regulujących ustawę o odpadach z tworzywa sztucznego, pomimo faktu jak duże zagrożenie one stwarzają.

Wszyscy ponosimy odpowiedzialność za to co się dzieje, każda osoba ma swój własny wkład w zanieczyszczanie środowiska tym tworzywem. Bowiem stykamy się z tym problemem na co dzień, chociażby dokonując zakupów w sklepie i biorąc często więcej jednorazowych siatek niż w rzeczywistości potrzebujemy. Przykładów można by tutaj wypisywać bardzo dużo, Nasza firma także czynnie przykłada się do walki z tym problemem prowadząc skup tonerów i tuszy z drukarek. Większość z nas wyrzuca puste wkłady z drukarek do kosza po zużyciu, nie wiedząc że po pierwsze można odsprzedać takie pojemniki, a dwa że zanieczyszcza środowisko, są to bowiem materiały niebezpieczne. W Polsce jest także ustawa dotycząca utylizacji sprzętu elektronicznego, która nakazuje firmą na przekazywanie tego typu odpadów do uprawnionych odbiorców. Należy pamiętać, aby otrzymać dokument poświadczający przekazanie tego typu materiałów w przypadku kontroli ( KARTA PRZEKAZANIA ODPADU ).

Dodatkowo recykling tego typu odpadów, nie tylko zmniejszy zanieczyszczeni, ale zapewni więcej miejsc pracy.  To wciąż niedoceniony i niezbadany potencjał gospodarczy, już teraz trzeba zmienić nastawienie dotyczące tego tworzywa. Nie możemy już na niego patrzeć jako na jednorazowy materiał, który trafia do kosza, tylko o zasobie z którego można czerpać większe korzyści. Muszą powstać plany zachęcające do szerszego wykorzystania plastiku, nie wolno nam dopuścić do spalania materiału który można poddać biodegradacji czy kompostowaniu.

Aktualnie powstają rozmowy i plany na temat wdrożenia wniosku o zakazie wprowadzenia na wysypisko odpady, które można poddać recyklingowi oraz ograniczenie palenia takich odpadów. We wniosku znajdują się także regulacje prawne nakazujące wycofanie najbardziej zagrażających środowisku odpadów, oraz tam gdzie jest to możliwe plastikowych toreb jednorazowych. Należy w sposób bardziej stanowczy podjąć działania przeciwko firmą, które w sposób nielegalny pozbywają się tego typu odpadów.