Proces recyklingu makulatury


Przebieg recyklingu makulatury

Na początku makulatura pozostaje poddana sprasowana dzięki specjalnym maszynom.

Dalej transportowane są na podajniki, które dozują je do rozwłókniaczy (maszyna, która rozpuszcza makulaturę). Dolewana jest tutaj w odpowiednich ilościach woda, otrzymuje się na tym etapie zawiesinę włókien. Na tym etapie dodatkowo usuwane są wszelkie zanieczyszczenia, które znajdowały się wraz z makulaturą.

Dalej masa trafia do kolejnej maszyny, przy pomocy której, usuwane są zanieczyszczenia ciężkie takie jak: zszywki, piasek, spinacze itp. Ponownie masa zostaje rozcieńczona wodą, aby poddać ją sortowaniu właściwemu. Używa się tutaj specjalnie zaprojektowanych, perforowanych sit, ma to na celu jak najlepsze oczyszczenie masy z zanieczyszczeń. Po wykonaniu czynności oczyszczających, masa zostaje poddana frakcjonowaniu, aby oddzielić czyste włókno krótkie, które poddane jest czyszczeniu  niskostężeniowemu a następnie zagęszczane oraz włókno długie, które poddane jest sortowaniu właściwemu.

Masa makulaturowa krótko włóknista, ponownie jest rozcieńczana i trafia do instalacji hydrocyklonów, aby ułatwić proces ponownego oczyszczania z piasku, drzazg oraz pozostałych zanieczyszczeń. Masa długo włóknista natomiast, zostaje posortowana przy użyciu sita szczelinowego, którego zadaniem jest oddzielenie od masy drobnych zanieczyszczeń. Dalej obie masy krótko i długo włóknista zostaje zagęszczona a następnie przechowywana w wieżach magazynowych masy makulaturowej.