Proces recyklingu makulatury


Przebieg recyklingu makulatury

 

Na początku makulatura pozostaje poddana sprasowana dzięki specjalnym maszynom.

bele z makulatury

 

Dalej transportowane są na podajniki, które dozują je do rozwłókniaczy (maszyna, która rozpuszcza makulaturę). Dolewana jest tutaj w odpowiednich ilościach woda, otrzymuje się na tym etapie zawiesinę włókien. Na tym etapie dodatkowo usuwane są wszelkie zanieczyszczenia, które znajdowały się wraz z makulaturą.

Dalej masa trafia do kolejnej maszyny, przy pomocy której, usuwane są zanieczyszczenia ciężkie takie jak: zszywki, piasek, spinacze itp. Ponownie masa zostaje rozcieńczona wodą, aby poddać ją sortowaniu właściwemu. Używa się tutaj specjalnie zaprojektowanych, perforowanych sit, ma to na celu jak najlepsze oczyszczenie masy z zanieczyszczeń. Po wykonaniu czynności oczyszczających, masa zostaje poddana frakcjonowaniu, aby oddzielić czyste włókno krótkie, które poddane jest czyszczeniu  niskostężeniowemu a następnie zagęszczane oraz włókno długie, które poddane jest sortowaniu właściwemu.

 

makulatura

 

Masa makulaturowa krótko włóknista, ponownie jest rozcieńczana i trafia do instalacji hydrocyklonów, aby ułatwić proces ponownego oczyszczania z piasku, drzazg oraz pozostałych zanieczyszczeń. Masa długo włóknista natomiast, zostaje posortowana przy użyciu sita szczelinowego, którego zadaniem jest oddzielenie od masy drobnych zanieczyszczeń. Dalej obie masy krótko i długo włóknista zostaje zagęszczona a następnie przechowywana w wieżach magazynowych masy makulaturowej.