Proces Recyklingu Aluminium


Bardzo ważnym źródłem pozyskiwania aluminium w przemyśle jest własnie recykling tego surowca. Pozyskuje się go poprzez zbiórkę zwykłego złomu, zużyte puszki, folie, złom przemysłowy, wióry, nawet z zużli solnych i zgarów. Jak widać pochodzenie odpadów aluminiowych gotowych do poddania go recyklingowi jest bardzo dużo, tak samo dużo jest jego zanieczyszczenia, które jest ważnym czynnikiem przy projektowaniu pieca.

Sam proces odzyskiwania tego surowca jest dość złożony, ze względu na różnorodność spotykanych tych surowców. Do pozyskania tego metalu potrzeba sporo złożonych i trudnych operacji metalurgicznych. Sam proces produkcji aluminium z surowców wtórnych dzieli się na kilka faz:

Pierwsza faza, jaką należy wykonać po przyjęciu odpadów to jego mechaniczna segregacja, obejmuje ona po kolei:

– identyfikację zanieczyszczeń (rodzai aluminium jest bowiem bardzo dużo)

– oddzielanie zanieczyszczeń obcych z aluminium z piasku i innych metali (na tym etapie aluminium o nieregularnych kształtach jest rozdrobnione na mniejsze kawałki, a następnie przesiewane przez specjalne sita wstrząsowych lub bębnowych. Separacja magnetyczna na końcu oddziela metal od aluminium)

– sortowanie wtórne materiału

Druga faza to termiczne usuwanie powłok i farb z odzyskiwanego materiału (chodzi tu o różnego rodzaju etykietki i farby na puszkach). Odbywa sie to za pomocą dużych pieców, w których wypalany jest nie pożądany materiał. Po wypaleniu surowiec ponownie jest przesiewany.

W trzeciej fazie przeprowadza się topienie odpadów drobnocząstkowych. Proces ten wykonuje się w piecach indukcyjncyh tyglowych lub wannowych.

Czwarta faza obejmuje rafinację i filtrację, zachodzi tu proces oczyszczania surowca z zanieczyszczeń niemetalicznych.

Ostatnia faza piąta to odlewanie.

aluminiumschemat otrzymywania aluminium z surowców wtórnych

Podczas recyklingu aluminium występuje duże zanieczyszczenie lakierami i innymi tworzywami sztucznymi, dlatego przed przetopieniem muszą zostać poddane obróbce termicznej. Po tej czynności, ważne jest, aby pozbyć się pozostałości stałych produktów spalania, dzięki temu zmniejsza się zanieczyszczenie ciekłego metalu. W aluminium wtórnym czasami występuje magnez, który trzeba zredukować. Stosuje się do tego mieszaninę chloru gazowego i fluorek glonowo-potasowy.

Sam proces topienia złomu i odpadów z aluminium, odbywa się w trzech rodzajów piecach obrotowych , komorowych i indukcyjnych. Niestety podczas przetapiania z pieców mogą wydobywać się szkodliwe dla środowiska substancje takie jak pyły, związki metali, chlorki, dioksyny oraz inne związki organiczne.

Na końcu w procesie recyklingu aluminium występuje proces odgazowania, który odbywa się w urządzeniach do rafinacji gazowej. W przemyśle występuje kilka metod rafinacji, jednak najczęściej stosuje się metodę barbotażu, gdzie gaz rafinujący odprowadzany jest poprzez porowate kształtki oraz różne rotory. Na końcu procesu rafinacji następuje filtracja.

Znaczna większość złomu aluminium jest przerabiana we wlewki do produkcji odlewów, dodając odpowiednie surowce takie jak krzem, miedź czy magnez.  Niektóre zakłady dostarczają nawet ten metal w postaci płynnej do odlewni, dzięki temu oszczędza się na kosztach przetopu.

Warto dodać, że wartość aluminium jest bardzo duża i warto odzyskiwać go z każdego rodzaju złomu. Technologia recyklingu stała się bardzo zaawansowana i aluminium uzyskane z recyklingu nie różni się jakościowo od tego uzyskanego z wytworu pierwotnego.

Dlaczego odzysk aluminium jest tak bardzo ważny w dzisiejszych czasach? otóż na świecie produkowane jest rocznie ok 220 mld puszek na napoje, a ponad 80% to produkty wykonane właśnie z aluminium. Tylko w samej Polsce zużywa się ich 400 mln rocznie. Są to ogromne ilości, a koszt produkcji tego surowca z rudy jest dziesięciokrotnie większy niż uzyskanie go z procesu recyklingu. Dzięki temu do atmosfery dostaje się mniej dwutlenku węgla .