Paliwo z Mikroalg


Już od wielu lat algi są obiektem zainteresowania naukowców, mają one różne zastosowanie, my przyjrzymy się im pod względem wykorzystania ich jako paliwa.

Rośliny te zawierają dużo więcej cukru niż pospolite gatunki zbóż, co korzystnie wpływa na proces fermentacji, a żywią się CO2, którego na naszej planecie jest pod dostatkiem. Co prawda wymagają dużo światła, ale nie potrzebują dużej ilości wody. To daje możliwość hodowli ich nawet na pustyni, dlatego od dawna interesują się nimi duże korporacje, chcąc wykorzystać je jako alternatywę dla paliwa kopalnianego.

Już teraz algi wykorzystywane są przy produkcji biopaliwa, kosmetyków, leków, żywności, paszy,stosuje się je nawet podczas procesu utylizacji ścieków. Jak widać roślina ta ma wiele zastosowań, a to nie wszystko co można osiągnąć dzięki ich pomocy. Dlatego cały czas trwają prace naukowe mające na celu opracowanie najlepszej metody produkcji alg.

Dzięki Natalii Kujawskiej oraz i Szymona Talbierza opracowane zostało urządzenie, które przyspiesza wzrost biomasy mikroalg, dzieje się tak za dzięki mechanizmowi, który obraca się cały czas w stronę słońca. Fotobioreaktor ma za zadnie zapewnić algom idealane warunki do życia i namnażania się.  Jest to płytki pojemnik, wyposażony w czujnik temperatury, stężenia tlenu i dwutlenku węgla.

Algi przecież to nic innego jak wodorosty, które często możemy zaobserwować nad morzem. Mikroalgi natomiast są niewielkim organizmem, o wielkości od dwuch do kilkudziesięciu mikrometrów. Żyją one przeważnie w dużych skupiskach,a dzięki fotosyntezie mają zdolność do przekształcania energii słonecznej. Potrafią także kumulować w sobie tłuszcze, które mogą stanowić 50% ich własnej masy, dzięki czemu można z nich produkować biodiesel.