Ochrona środowiska


Jak ważne w dzisiejszych czasach jest dbanie o nasze środowisko naturalne, co możemy uczynić, aby dołączyć się do akcji?

Ochrona środowiska to nic innego jak zapobieganie skutkom zanieczyszczeń, a także przywracanie właściwego stanu zanieczyszczonych elementów. Jest to też odpowiednie gospodarowanie zasobami oraz recykling odpadów.

Nasza gospodarka stale się rozwija, to dzięki niej nasza cywilizacja bardzo się rozwinęła. Działania te jednak sprawiły, że środowisko naturalne ucierpiało, niestety proces ten trwa do dzisiaj. Cena jaką płacimy za rozwój gospodarczy i przemysłowy jest bardzo wysoka. Cały czas postępuje zanieczyszczenie środowiska, a skutki tego odczuwa nie tylko całe otoczenie, dotyka to także nas i nasze dzieci.

Dlatego tak ważne jest, aby uświadamiać społeczeństwu o problemie z tym związanym. Coraz większa świadomość ludzi zapoczątkowała modę na ekologiczne podejście do życia i dbałość o otoczenie naturalne. W Polsce widoczne są także zmiany związane z ochroną środowiska, inwestowane są większe nakłady, dzięki którym możemy nie tylko zapobiegać dalszej degradacji naszej planety, ale także rozpocząć proces przywracania jego naturalnego stanu. Znaczącym punktem zwrotnym, było przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, dzięki czemu możemy korzystać z funduszy Unijnych przeznaczonych na ten cel.

Nauka Ochrony środowiska to nie tylko teoria, to także praktyka, dostarczając na przykład nowe rozwiązania technologiczne.

Najważniejszym punktem zwrotnym było wydanie książki w 1949 roku „Zapiski z piaszczystej krainy” autora którą wydał Aldo Leopold. Jest tam jasny przekaz, aby szanować naszą planetę. Innym ważnym wydarzeniem było wydanie kolejnej książki „Milcząca wiosna” Pani Rachel Carson. Przedstawiła ona w niej poważny problem, jaki ma wpływ ochrony roślin na środowisko naturalne i zdrowie człowieka. W efekcie czego po raz pierwszy na świecie powstały instytucje rządowe zajmujące się problemem ochrony środowiska, powstały także międzynarodowe organizacje, których zadaniem były działania na rzecz ochrony środowiska i przyrody.

Obecnie ochrona środowiska to nie tylko naukowcy, ekolodzy czy różne organizacje. To pojęcie dotyka już nas wszystkich, cały styl życia. Dlatego tak ważne jest rozprzestrzenianie tej idei, znaczenie tu ma wszystko, każdy szczegół jak wymiana żarówek na energooszczędne, czy zakręcanie wody podczas mycia zębów, czy chociażby segregowane odpadów w skali światowej ma niewyobrażalnie duży wpływ na ochronę środowiska.