Ciekawostki


Powłoka ozonowa zabezpiecza przed śmiertelnym dla organizmów żywych promieniowaniem ultrafioletowym. Pochodzi ono bezpośrednio ze Słońca i jest niewidoczne dla ludzkiego oka. Promieniowanie ultrafioletowe ma bardzo negatywne działanie na komórki skóry, niszcząc ich materiał genetyczny i zwiększa szybkość procesu starzenia się. Może tez prowadzić do nieodwracalnych w skutkach zmian nowotworowych. Skóra w obronie przed takim działaniem...

Read More

Pojęcie energii jest nadzwyczaj szerokie. Mówiąc o niej można mieć na myśli np. energię chemiczną nagromadzoną w połączeniach powstających pomiędzy atomami budującymi cząsteczką cukru, bądź energię mechaniczną potrzebną do wprawienia w ruch na przykład roweru. Bez względu na to z jakim typem energii mamy do czynienia, jej działanie zbiega się do dwóch sposobów: przekazywania energii oraz jej transformacji. Przenoszenie energii jest...

Read More

Szkło idealnie nadaje się do powtórnego przetworzenia, jest to materiał, który w nieskończoność można poddawać ponownemu recyklingowi. Poddane ponownemu przetopieniu, nie traci dodatkowo swoich właściwości, a jakość po wszystkich czynnościach związanych z ponownym wykorzystaniem tego surowca nie ulega pogorszeniu. To chyba najlepszy materiał, który jest przykładem recyklingu idealnego, dzięki niemu oszczędzamy energię, chroniąc przy...

Read More

Wody mogą stać się skażone przez sztuczne substancje, będące wynikiem aktywności człowieka, jak również wskutek oddziaływania naturalnych procesów. Takim normalnym procesem mogą być różnego rodzaju zmywy które przenoszą ze sobą pierwiastki zanieczyszczające w postaci resztek roślinnych, związków żelaza, części ilastych i pylastych oraz mase innych. O wiele bardziej groźne dla otoczenia są jednak zanieczyszczenia spowodowane przez...

Read More

Zwiększająca się ilość produkowanych odpadów staje się coraz bardziej poważnym zagrożeniem na skalę globalną. Gospodarka odpadami w Polsce nie funkcjonuje tak jak powinna. Nie posiada efektywnie działającego procesu segregacji, gromadzenia i ponownego wykorzystywania odpadów. Odpady – wszelkie przedmioty, substancje stałe oraz substancje ciekłe, jakie nie są kwalifikowane do ścieków, powstające jak wytwór uboczny wszystkiej...

Read More

Podczas prestiżowych zawodów amerykańskich „University Rover Challenge”  w 2015 roku, Polscy studenci z Legendary Rover Team zaprojektowali Łazik „Legendary III”, który zdobył pierwsze miejsce. Rywalizacja odbyła się w USA w stanie Utah na pustyni , tam trzeci już raz Polscy studenci brali udział w zawodach. Są to bardzo trudne warunki, a ogrom drużyn z całego świata ubiegają się o zdobycie trofeum. Celem tego...

Read More